I voda dokáže být dobrým sluhou ale zlým pánem. V režii GUMOTEXU chrání sama před sebou.

České republice se s trochou nadsázky říká střecha Evropy. Odpověď na otázku „Proč?“ je přitom docela jednoduchá. Mnoho řek u nás pramení, ale takřka žádné k nám nepřitékají odjinud. Všechna voda se tak odtud spláchne jak z oné příslovečné střechy. A když se k tomu přidají ještě silné přívalové deště nebo jarní tání, dokáže napáchat pořádnou neplechu.

S povodněmi máme v Česku bohužel rozsáhlé zkušenosti. Už ve čtrnáctém století vzala velká voda bájný Juditin most, jen aby o několik desítek let později na stejném místě pobořila i ten Karlův. A podobný scénář se do dnešní doby opakoval hned několikrát. Nemusíme ale pátrat zrovna v historických análech, abychom viděli, co vodní živel utržený ze řetězu dokáže. Ničivé povodně let 1997 a 2002 máme všichni ještě v živé paměti. A nejsou to ostatně ani čtyři roky, co Vltavou v Praze protékalo přes tři tisíce metrů krychlových vody za sekundu. Také tehdy si povodně vyžádaly životy i obrovské škody na majetku.

Betonová koryta víc škodí, než pomáhají

Nepomohly ani často dobře míněné, ale již ne do důsledků promyšlené zásahy z druhé poloviny dvacátého a první dekády jednadvacátého století. Svůj punc na nich zanechala představa, že člověk dokáže nad přírodu vyzrát. V reakci na záplavy se narovnávala a betonem vylívala koryta řek a potoků. Voda jimi dnes prosviští a nemůže se přirozeně rozlít do šířky tak, jak to dřív dovoloval meandrovitý charakter některých povodí. Povodňovou vlnu proto po cestě nic nepřipraví o její razanci. Naopak stále sílí, a o to větší škody napáchá, až se nakonec vymkne z břehů.

Snad ještě větší problém představuje trend poslední doby v podobě zastavování zemědělské půdy. Namísto zeminy schopné vsáknout déšť máme vyasfaltovaná parkoviště nebo rozrůstající se městské satelity. A vláha, která dřív obohacovala naše podzemní vody, steče do těch povrchových. Přičtěte k tomu fakt, že meze a remízky, které dřív pomáhaly zadržovat vodu v krajině, z našich polí už dávno zmizely a že používání těžké zemědělské techniky a vysazování nevhodných plodin změnilo naši půdu z žíznivé houby spíš ve skluzavku, a máte zaděláno na pořádnou patálii.

V jednoduchosti je síla

Asi proto není divu, že zrovna v České republice vznikl efektivní a snadno použitelný systém protipovodňových zábran. Při jeho vývoji a testování se spojily nejen chytré hlavy z Laboratoří vodohospodářského výzkumu, Ústavu vodních staveb nebo stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, ale hlavně profesionálové ze společnosti GUMOTEX. Výsledné řešení je ve svém principu velmi jednoduché.

Základem všeho je nánosovaný textil, obrazně řečeno denní chleba GUMOTEXU. Už v roce 1950 z něj v břeclavských závodech, na jejichž tradici firma navazuje, šili ochranné oděvy. A většina z produktů společnosti chrání lidské zdraví a bezpečí zákazníků i dnes. Jen samotné portfolio se docela zásadně rozrostlo. K pracovnímu odění přibyly nafukovací lehátka, čluny nebo třeba produkty z polyuretanových pěn. A i když dnes ve výrobě dominují zakázky pro automobilové a nábytkářské odvětví, GUMOTEX je starým známým i pro vodáky a v neposlední řadě také příslušníky složek záchranných systémů.

Právě ti asi nejlépe znají produktovou řadu Rescue Systems, kam kromě stanů, dekontaminačních sprch a bazénů nebo pomůcek a speciálních obleků pro záchranáře patří i protipovodňové zábrany. A jak tedy takový protipovodňový systém v podání GUMOTEXU vlastně vypadá? Tak předně – připomíná stavebnici. A možná trochu překvapí, že do boje proti vodě nasazuje opět vodu. Tentokrát však spoutanou v deset metrů dlouhých vacích o průměru 80 a 40 centimetrů nebo krychlích s ocelovou konstrukcí, které dokáží zadržet povodeň až do výšky 1,35 metru. Modulární systém, kdy se jednotlivé vaky a krychle spojují v libovolně dlouhé hráze, umožňuje zasáhnout efektivně a hlavě rychle.

Když se hraje o čas, potřebujete rychlé, ale spolehlivé řešení    

Rychlost je totiž v případě velké vody klíčová. I když se systémy včasného varování neustále zlepšují, proti přívalovým dešťům jsou i ony často krátké. Ani dnešní moderní vybavení totiž hydrometeorologům neumožňuje přesně určit, kde to „uhodí“. Ano, vědí, že déšť přijde. Ale jestli se vyprší zrovna v Běšinách na Šumavě, kterými se v roce 2012 prohnala povodňová vlna, poznají až příslovečných pět minut před dvanáctou.

Hraje proti nim také lokální charakter dnešního počasí. Není totiž nic neobvyklého, že v jednom městě nespadne ani kapka, zatímco o pár kilometrů dál mohou lidé bojovat o život a majetek v nerovném zápase s rozbouřeným živlem. Tento fenomén si už vysloužil i vlastní, nepříjemně trefné pojmenování – blesková povodeň. A pokud se lidé v postiženém místě o takové bleskové povodni vůbec dozvědí s předstihem, zbývají jim na přípravu maximálně hodiny, spíše však minuty.

Řeka nebo místní potok se rozvodní během chvilky a nezbývá než vodu zastavit nebo svést do nového koryta, aby neponičila okolní domy nebo jiné objekty. Na pomalé a náročné plnění pytlů s pískem a vršení provizorních valů už bývá v takovém případě většinou pozdě. Protipovodňové zábrany GUMOTEX ale zvládnou obojí. Díky své stabilitě dokáží zvýšit již existující hráze nebo břehy řek. Jejich stavebnicový systém umožňuje vytvářet takřka neomezeně dlouhou řadu zábran, kterou lze navíc spojovat a stavět také do pravých úhlů tak, aby lépe kopírovala koryto řeky nebo vytvořila koryto úplně nové.

Pro menší i větší „velkou vodu“

Pokud neočekáváme povodeň zrovna biblických rozměrů, jsou ideálním pomocníkem právě vaky plněné vodou. Operovat s nimi přitom zvládnou úplně snadno i dva lidé. Po vyjmutí z obalu jim piktogramy přímo na vaku napoví, jak při stavbě postupovat. Potom už stačí jen vybrat, kudy má provizorní hráz vést, jak má být dlouhá a jak vysoká. Vaky se totiž nemusí jen nepropustně řetězit jeden za druhým. Mohou se také po trojicích navršit na sebe jako pyramida a vytvoří tak vyšší zábranu. Kromě povodní je navíc mohou při svých zásazích využít i hasiči, kteří z nich lehce sestaví nádrže pro případ, že potřebují větší rezervoár vody. Nezáleží také, na jakém povrchu je rozložíte. Všude budou fungovat stejně dobře, ať už budou ležet na betonu, asfaltu, hlíně nebo třeba štěrku. Důležité je zbavit terén ostrých předmětů a respektovat maximální sklon 2°.

Krychlové zábrany s ocelovou konstrukcí přicházejí ke slovu v případech, kdy je nutné zadržet opravdu velké množství vody. Stejně jako vaky je lze neprostupně spojovat za sebe, na rozdíl od nich však díky pevné kostře stojí, i když nejsou naplněny vodou. Pro jejich odolnost a efektivitu je doporučují i nezávislí odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.

Velkou výhodou je, že oba typy protipovodňových zábran od GUMOTEXU můžete po vypuštění vody použít kdykoliv znovu. Umožňuje to vysoká odolnost nánosovaných textilií a dalších materiálů, které firma nakupuje výhradně od spolehlivých a osvědčených dodavatelů ze západní Evropy. Zapojení moderních technologií, jako je svařování na vysokofrekvenčních a horkovzdušných svařovacích strojích nebo šití na automatech, je při výrobě samozřejmostí. Stejně jako náročné zátěžové testy, které zaručují, že se na protipovodňové zábrany od GUMOTEXU můžete spolehnout za všech myslitelných okolností.

Povodní se v dohledné době nezbavíme

Zprávy klimatologů bohužel mluví docela jasně. Povodně nás v budoucnu čekají spíše více než méně. Klasické meteorologické cykly, na nichž naši předci založili barvité pranostiky jako „Kateřina na blátě, Vánoce na ledě“ nebo „Martin na bílém koni“, zažíváme dnes už jen zřídkavě. Hlavními charakteristikami počasí v dnešní době jsou nepředvídatelnost a extrémy. Sucho a přívalové deště se mohou vystřídat hned několikrát do roka. Nebo se počasí naopak zasekne na jednom místě na delší dobu. Před dvěma roky jsme si proto v Česku užívali neobvykle mírnou zimu, zatímco v Severní Americe ne a ne přestat sněžit.

Oba tyto příklady sebou nesou riziko povodní. A v případě velké vody dvojnásobně platí známé rčení, že lepší je být připraven než překvapen. Protipovodňový systém zábran od GUMOTEXU proto díky jeho univerzálnosti, snadnému zacházení a efektivitě využívají obce a města, záchranáři i průmyslové podniky nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezi spokojené zákazníky patří například naše hlavní město Praha nebo závod Škoda Auto.

 

Výhody protipovodňových zábran GUMOTEX

 • Mobilní systém vodou proti vodě

 • Nízké nároky na logistiku díky plnění vodou

 • Dobrá skladovatelnost

 • Použití na různých površích (např. beton, asfalt, štěrk)

 • Nepropustně napojitelné do neomezené délky

 • Možnost napojení i do úhlů a kopírování koryta řeky

 • Určeny pro opakované použití

 • Otestovány a doporučeny nezávislou zkušebnou (Laboratoře vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha, Česká republika)

Fotogalerie

 • Protipovodnove zabrany valcove
 • Protipovodnove zabrany valcove
 • Protipovodnove zabrany valcove

Jazyk: CZ